İnsan Kaynakları Politikamız

TRYCOMP insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak TRYCOMP’un geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, takım ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek adına TRYCOMP tüm işe alımlarında tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar: liyakat anlayışına eşdeğer biçimde fırsat eşitliği sağlar.

Başvuru.

Choose File